SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 4801903069
Číslo 4801903069
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava, pobočka Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva, K - ŠKOLE
Predmet Poistenie detí v MŠ
Dátum uzavretia 21.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 22.9.2023
Dátum ukončenia 30.6.2024
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.11.2023
Na činnosť DHZ v Stebníku
Obec Stebník, Stebník 11
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Stebník
Zmluvná strana 1 IČO 00177474 5314
Zmluvná strana 2 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 2 IČO 00322601
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Predmet Na činnosť DHZ v Stebníku
Cena 3000,00
Dátum uzavretia 22.9.2023
Dátum zverejnenia 22.11.2023
Dátum účinnosti 22.9.2023
Dátum ukončenia 23.11.2023
26.9.2023
Poistenie detí v MŠ
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava, pobočka Bardejov
Detail zmluvy 4801903069
Číslo 4801903069
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava, pobočka Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva, K - ŠKOLE
Predmet Poistenie detí v MŠ
Dátum uzavretia 21.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 22.9.2023
Dátum ukončenia 30.6.2024
13.9.2023
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Detail zmluvy Z dňa 12.9.2023
Číslo Z dňa 12.9.2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum uzavretia 12.9.2023
Dátum zverejnenia 13.9.2023
Dátum účinnosti 12.9.2023
Dátum ukončenia 13.9.2023
7.8.2023
Realizácia stavby „Stebník – kanalizácia a ČOV“
SCHOTT, s.r.o., Bardejovská Nová Ves
Detail zmluvy Zo dňa 4.8.2023
Číslo Zo dňa 4.8.2023
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 SCHOTT, s.r.o., Bardejovská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 36449598
Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
Predmet Realizácia stavby „Stebník – kanalizácia a ČOV“
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 7.8.2023
Dátum účinnosti 8.8.2023
Dátum ukončenia 4.8.2023
12.7.2023
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Detail zmluvy 1013/2023/OPR
Číslo 1013/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Stebník, Stebník 11
Zmluvná strana 1 IČO 00322601
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov PSK
Predmet Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
Cena 4700,00
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 12.7.2023
Dátum účinnosti 13.7.2023
Dátum ukončenia 13.7.2023
3.5.2023
Zmluva č. 323 0853
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 3230853
Číslo 3230853
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0853
Predmet Zmluva č. 323 0853
Dátum zverejnenia 3.5.2023
20.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0361 - DEUS
Dátum zverejnenia 20.3.2023
1.3.2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Dátum zverejnenia 1.3.2023
13.2.2023
Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
Predmet Dodatok č. 4 k zmluve č.7/2012 O nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 13.2.2023
25.1.2023
Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
Predmet Zmluva o dielo č. 2-2022 - Glovňová
Dátum zverejnenia 25.1.2023
19.1.2023
Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
Predmet Dohoda č. 9-2022 SUC-PSK
Dátum zverejnenia 19.1.2023
9.1.2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
Predmet Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023
Dátum zverejnenia 9.1.2023
5.1.2023
Darovacia zmluva č. 4/2022 - Jozef Novák
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva č. 4/2022 - Jozef Novák
Predmet Darovacia zmluva č. 4/2022 - Jozef Novák
Dátum zverejnenia 5.1.2023
5.1.2023
Darovacia zmluva č. 3/2022 - Pavol Krjak
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva č. 3/2022 - Pavol Krjak
Predmet Darovacia zmluva č. 3/2022 - Pavol Krjak
Dátum zverejnenia 5.1.2023
5.1.2023
Darovacia zmluva č. 2/2022 - Filip Servis s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva č. 2/2022 - Filip Servis s.r.o.
Predmet Darovacia zmluva č. 2/2022 - Filip Servis s.r.o.
Dátum zverejnenia 5.1.2023
5.1.2023
Darovacia zmluva č. 1/2022 - Ing. Vladimír Kralovič a Mgr. Alena Kralovičová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva č. 1/2022 - Ing. Vladimír Kralovič a Mgr. Alena Kralovičová
Predmet Darovacia zmluva č. 1/2022 - Ing. Vladimír Kralovič a Mgr. Alena Kralovičová
Dátum zverejnenia 5.1.2023
22.11.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzavretej dňa 19.09.2022 - Sagansport s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzavretej dňa 19.09.2022 - Sagansport s.r.o.
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzavretej dňa 19.09.2022 - Sagansport s.r.o.
Dátum zverejnenia 22.11.2022
7.11.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
Dátum zverejnenia 7.11.2022
7.11.2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
Dátum zverejnenia 7.11.2022
3.11.2022
Zmluva č. POD 70/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. POD 70/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Zmluva č. POD 70/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Dátum zverejnenia 3.11.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00