Obec StebníkEbr obce
Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

PSK Pripomienkovanie

Natur pack

Harmonogram zberu domového odpadu

 

Január
13.1. Zmiešané plasty – PET fľaše
19.1. Sklo
26.1. Komunálny odpad (smetné nádoby)
27.1. Papier a VKM
28.1. Oleje

Február
11.2. Zmiešané plasty – PET fľaše
23.2. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Marec
15.3. Zmiešané plasty – PET fľaše
21.3. Sklo
23.3. Komunálny odpad (smetné nádoby)
29.3. Oleje

Apríl
13.4. Zmiešané plasty – PET fľaše
14.4. Papier a VKM
20.4. Komunálny odpad (smetné nádoby)
21.4. Elektro, kovové obaly

Máj
12.5. Zmiešané plasty – PET fľaše
18.5. Sklo
18.5. Komunálny odpad (smetné nádoby)
26.5. Olej

Jún
6.6. Nebezpečný odpad
15.6. Komunálny odpad (smetné nádoby)
16.6. Papier a VKM
17.6. Zmiešané plasty – PET fľaše

Júl
13.7. Komunálny odpad (smetné nádoby)
14.7. Zmiešané plasty – PET fľaše
20.7. Sklo
26.7. Olej

August
10.8. Komunálny odpad (smetné nádoby)
12.8. Zmiešané plasty – PET fľaše
17.8. Papier, VKM

September
7.9. Komunálny odpad (smetné nádoby)
12.9. Zmiešané plasty – PET fľaše
19.9. Sklo
27.9. Olej

Október
5.10 Komunálny odpad (smetné nádoby)
11.10. Zmiešané plasty – PET fľaše
18.10. Elektro, kovové obaly
19.10 Papier

November
2.11. Komunálny odpad (smetné nádoby)
10.11. Zmiešané plasty – PET fľaše
16.11. Sklo
22.11. Olej
30.11. Komunálny odpad (smetné nádoby)

December
6.12. Nebezpečný odpad
8.12. Zmiešané plasty – PET fľaše
20.12. Papier
28.12. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Certifikat odpad

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Stebník zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,
ktorá je za
rok 2021 = 52,84%
rok 2020 = 31,50 %
rok 2019 = 34,60 %

 

Manuál

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

error loading iconViac informácií tu...

Zeleny certifikat

Manuál

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

error loading iconViac informácií tu...

Ako spravne triediť:

Papier:
noviny, časopisy, kartón.
Do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak).


Sklo:
prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.
Do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.


PET – fľaše: 
plastové fľaše od nealkoholických  nápojov – zlisujte stlačením.
Do vreca nevkladajte: plastové fľaše od olejov, tetrapak – škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.


Kovové obaly: 
plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.
Do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.


Zmiešané plasty: 
fólie, igelitové obaly,  plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
Do vreca nevkladajtetetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.


Elektronický odpad:
biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fitech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
Do vreca nevkladajtevyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.

Nebezpečný odpad:
batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie elektronickými časťami. oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní
nezbiera sa:
eternit, sklenená vata, polystyrén.


Zásady zberu:

Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených ( červené s logom FURA), nebude vyvezený.

  • Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode  obecný úrad.
  • Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 06:30 hod. v deň vývozu.
  • V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 81 63

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail:

Obecný úrad:
stebnik@stebnik.sk

Starosta:
starosta@stebnik.sk

Hlavný kontrolór:
hk@stebnik.sk

Materská škola:
msstebnik@stebnik.sk

Telefón Materská škola:
+421 948 150 884

Školská jedáleň:
sjstebnik@stebnik.sk

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Online kamera

Kamera ikona

Neoficiálna stránka

Margaretka

Z tvorby
Petra Masleja

Kamera ikona

MAS Horná Topľa

Kamera ikona

Kam po základnej škole?

Kamera ikona

Plavecká škôlka v Bardejove

Kamera ikona