Dokumenty OcÚ

 
Kategórie dokumentov:  
 
Voľby prezidenta SR 2019
Uznesenia OZ
Vyhlasenie vyberového konania riaditeľky MŠ v Stebníku
Vyhlasenie volieb hlavného kontrolóra obce Stebník 2018
Voľby do samospravy obce 2018
Ochrana osobných údajov OÚ a MŠ
Záverečny účet obce za rok 2017
Voľby do samospravnych krajov 2017
Záverečný účet , výročná sprava obce za rok 2016
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Návrh rozpočtu a VZN 11/2015 na rok 2016
VZN o nakladaní s odpadmi
KST TJ Magura Stebník
Voľby do NR SR 2016
Program rozvoja obce r. 2015 - 2022
Voľby do samosprávy obce 2014
Schvalený návrh UPO Stebník
Hasiči
Verejné obstarávnie
Urbár, pozemkové spoločenstvo Stebník
Faktúry Školská jedáleň
Oznamy
Harmonogram vývozu separovaného odpadu
Faktúry OÚ
Formuláre
Objednávky
Zmluvy
Liturgický program

 
Uznesenia OZ :  
 
1/2019
32/2018
31/2018
30/2018
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
14/2016
15/2017
16/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
23/2018
24/2018
25/2018
26/2018
27/2018
28/2018
29/2018