Dokumenty OcÚ

 
Kategórie dokumentov:  
 
Voľby prezidenta SR 2019
Uznesenia OZ
Vyhlasenie vyberového konania riaditeľky MŠ v Stebníku
Vyhlasenie volieb hlavného kontrolóra obce Stebník 2018
Voľby do samospravy obce 2018
Ochrana osobných údajov OÚ a MŠ
Záverečny účet obce za rok 2017
Voľby do samospravnych krajov 2017
Záverečný účet , výročná sprava obce za rok 2016
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Návrh rozpočtu a VZN 11/2015 na rok 2016
VZN o nakladaní s odpadmi
KST TJ Magura Stebník
Voľby do NR SR 2016
Program rozvoja obce r. 2015 - 2022
Voľby do samosprávy obce 2014
Schvalený návrh UPO Stebník
Hasiči
Verejné obstarávnie
Urbár, pozemkové spoločenstvo Stebník
Faktúry Školská jedáleň
Oznamy
Harmonogram vývozu separovaného odpadu
Faktúry OÚ
Formuláre
Objednávky
Zmluvy
Liturgický program

 
Zmluvy :  
 
KNM 135/2015
2015 - 1 - 2 DAD
2015 -1 DAD
8/2015 Slivova ŠJ
5/2015 CVČ Wolkerova
Zmluva 13 / 2015
Zmluva 12 / 2015
Oprava fasady MŠ 11/2015
Audit 10/2015
DCOM dodatok č. 1
Okna KSB 9/2015
7/2015 Dotácia KST
6/2015 Dotácia FÚ
Urbar PS Stebník , dodatok č 2
4/2015 CVČ Bardejov
Zmluvy 1,2,3/2015
12 2015
Zmluva DPO O 1/12/2014
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.3/2011
11/2014 Ing. Kmeťova Audit za r. 2013
Zmluva č. 8,9,10/2014 DHZ, ŽSS Stebníčanka, JDS
Dodatok č. 5/2014 k zmluve 1/2014
7/2014 najom podia
4/2014 CVČ
Zmluva 6/2014 dotácia Farský úrad
Zamenna zmluva 5/2014
Dodatok č. 1/2014 k zmluve č. 7/2012 Najom urbar PS Stebník
3/2014
2/2014 Kataster
1/2014 Vyvok odpadov
12/2013 RIMI SECURITY 5 dodatok
Dodatok k zmluve 1/2013 odpady
15/2013 O2 Verejne osvetlenie
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011
13/2013 Ekočergov 3
ŠPaC 4/2013 3
3/2012 kúpa pozemku V. Maďar
18/2013 MV SR HAZZ
Zmluva FÚ 18/2013
17/2013 Telekom 2013
16/2013 M. Kmeťová - zmluva o vykonaní auditu za r 2012
Zmluva o najme PD Magura Zborov č. S/150
13/2013 Ekočergov 2
13/2013 Ekočergov 1
12/2013 RIMI security 4
12/2013 RIMI security 3
12/2013 RIMI security 2
12/2013 RIMI security 1
9, 10, 11/2013
Č 8/2013 CVČ ZŠ Wolkerova
7/2013 CVČ Bardejov
Slovgram 5/2013 2
Slovgram 5/2013 1
ŠPaC 4/2013 2
ŠPaC 4 2013 1
6/2013 Obec Zborov CVČ
Dodatok k zmluve SPP č. 3
Zmluva o dielo - verejné osvetlenie 3/2011
Zmluva 2/2013 potraviny ŠJ
1/2013 zmluva o NFP VO Stebník 2013
Dodatok k zmluve 2/2012 vyvoz a likvidacia odpadov 1
Zmluva Kataster 64/2013
9/2012 Zmluva PUĽS
8/2012 Zmluva o vykonanie auditu
6/2012 dodatok č. 2 SPP
5/2012 Dodatok č.3 k zmluve "kanalizácia a ČOV"
4/2012 Zmluva DAD
2/2012 Dodátok Holtman - odpad
1/2012 Zmluva kataster
Zmluva Environfond
Zmluva na vykonanie auditu
Zmluva o dielo ÚV SR 4
Zmluva o dielo ÚV SR 3
Zmluva o dielo ÚV SR 1
Zmluva o dielo ÚV SR 2
Dodatok č. 2 k zmluve Kanalizacia a ČOV Stebník
Dexia fondový učet
Zmluva o dielo Ing. Ján Mihaľ
Licenčná zmluva - Evidencia obyvateľstva
Dodatok VSE 3 str.
Dodatok VSE 2 str.
Dodatok VSE 1 str.
Dodatok SPP 1 str.
Zmluva o pripojení
Zmluva kataster