Obec StebníkEbr obce
Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

PSK Pripomienkovanie

Natur pack

Úradné oznamy 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom: 27.07.2021
Dominik Dančišin,
Miestom nového trvalého pobytu je obec Stebník .

error loading iconCelé oznamenie tu...

 

Zverejnené 27.07.2021

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor
zvoláva ustanovujúce zhromaždenie

error loading iconVerejná vyhláška tu...


error loading iconNávrh stanovy tu...


error loading iconSplnomocnenie tu...


error loading iconHlasovací a rokovací poriadok tu...

Zverejnené 06.07.2021

Návrh záverečného účtu Obce Stebník a rozpočtové hospodarenie za rok 2020

error loading iconNávrh tu...

Zverejnené 14.05.2021

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Stebník v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconCelý zámer tu...

 

Rozhodnutie
Vodoprávne - stavebné povolenie na vodnú stavbu

error loading iconNávrh tu...

Zverejnené 16.03.2021

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Stebník v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

error loading iconCelý zámer tu...

Zverejnené 24.02.2021 

Výsledok testovania na Covid 19

Testovanie na Covid 19 sa v našej obci uskutočnilo v sobotu 23.01.2021.

Počet testovaných spolu: 275

Obec Stebník – 160 / 3 pozitívní

Obec Stebnícka Huta – 81 / 0 pozitívní

Ostatní – 34 – 0 pozitívní

Spolu negatívne vzorky – 272

Spolu pozitívne vzorky – 3

 

Ďakujem personálu za výborne odvedenú prácu.

Všetkým zúčastneným za disciplínu a bezproblémový priebeh testovania.

Starosta obce Slavomír Mlynár.

Ďakovný list prednostu Okresného úradu Bardejov

error loading iconCelý list tu...

 

Národnému projektu podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS

 

Leták

Po kliknuti sa obrazok otvorí v novom okne

Leták

error loading iconNárodnému projektu podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej službx NP TOS

 

 

 

Naša obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 2019. Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia už desiaty rok.

Hodnotiaca komisia navštívi našu obec v stredu 19.júna 2019 o 9.30.Hodnotenie bude trvať cca 3 hodiny a úlohou je zapojiť čo najviac ľudí z obce, prezentácia minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ak máte nejaký nápad, inšpiráciu čím by sme mohli porotu zaujať, neváhajte a kontaktujte ma. Touto cestou Vás chcem poprosiť o pomoc pri údržbe obce. Počas tohto týždňa každý deň o 17.00 budeme kosiť, hrabať, upratovať verejné priestranstvá. Každý kto má chuť a v rámci svojich povinností aj čas, je vítaní. Nejaké náradie máme k dispozícii, ale môžete si doniesť aj vlastné kosačky, hrable, metly a akékoľvek iné náradie. Spoločne zabojujeme o titul dedina roka, ale hlavne urobíme niečo pre našu obec, teda miesto, kde žijeme. Zároveň si pripravíme okolie obce na oslavy 605.výročia obce, ktoré sa uskutoční 13.júla 2019. Vopred ďakujem za pomoc a spoluprácu.

error loading iconCelý oznam tu...

 

error loading iconTlačová správa - Dedina roka

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 81 63

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail:

Obecný úrad:
stebnik@stebnik.sk

Starosta:
starosta@stebnik.sk

Hlavný kontrolór:
hk@stebnik.sk

Materská škola:
msstebnik@stebnik.sk

Telefón Materská škola:
+421 948 150 884

Školská jedáleň:
sjstebnik@stebnik.sk

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Online kamera

Kamera ikona

Neoficiálna stránka

Margaretka

Z tvorby
Petra Masleja

Kamera ikona

MAS Horná Topľa

Kamera ikona

Kam po základnej škole?

Kamera ikona

Plavecká škôlka v Bardejove

Kamera ikona