SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Verejný oznam

Obstarávateľ strategických dokumentov - Prešovský samosprávny kraj - zaslal aj obci Stebník oznámenia o zverejnení dokumentov na webovom sídle Enviroportálu. Ide o dokumenty - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 - 2030 a Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja.

Široká verejnosť má možnosť si tieto dokumenty prečítať a po prípade doručiť písomné stanovisko príslušnému obecnému úradu. 

Konzultácie a nahliadnutie do dokumentov je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 do 12:00 hod. Termín konzultácie je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť - 051/708 2219.

Tieto dokumenty sú zverejnené tu:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav

a

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00