SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zásady a predpisy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.4.2023
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
17.4.2023
Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami a pravidlá rozpočtového hospodárenia obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami a pravidlá rozpočtového hospodárenia obce Stebník
17.4.2023
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a pravidlá rozpočtového hospodárenia Obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a pravidlá rozpočtového hospodárenia Obce Stebník
17.4.2023
Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Stebník
17.4.2023
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady odmeňovania poslancov v Obci Stebník
17.4.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stebník
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stebník
17.4.2023
Zásady na obeh účtovných dokladov
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady na obeh účtovných dokladov
17.4.2023
Zásady o prijímaní s vybavovaní sťažností a petícií
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Zásady o prijímaní s vybavovaní sťažností a petícií
17.4.2023
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2023
Názov Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00