Dokumenty OcÚ

 
Kategórie dokumentov:  
 
Voľby do samospravnych krajov 2017
Vahlasenie Volieb HK obce Stebník
Vahlasenie VŹBEROVEHO KONANIA riaditeľky MŠ Stebník
Záverečný účet , výročná sprava obce za rok 2016
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Návrh rozpočtu a VZN 11/2015 na rok 2016
VZN o nakladaní s odpadmi
KST TJ Magura Stebník
Liturgický program
Voľby do NR SR 2016
Program rozvoja obce r. 2015 - 2022
Voľby do samosprávy obce 2014
Schvalený návrh UPO Stebník
Hasiči
Verejné obstarávnie
Urbár, pozemkové spoločenstvo Stebník
Faktúry Školská jedáleň
Oznamy
Harmonogram vývozu separovaného odpadu
Faktúry OÚ
Formuláre
Objednávky
Zmluvy

 
Zmluvy 2016 :  
 
17/2016 SMS spravodaj
16/2016 zmluva o audite
15/2016 Zmluva PSK - dotácia
11,12,13,14 / 2016
10/2016 Natur- Pact a.s.
Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK, a.s.
9/2016 DPO SR
8/2016
7/2016
6/2016 CVČ
5/2016 IVECO DHZ O
4/2016 PPV DHZ O
3/2016 CVČ
2/2016 Ekoslov Consulting
1/2016 Zmluva o dielo MK EUROVIA
2016 - 2 PUĽS
KNM 296/2016
PUĽS ZBZ 2016