Dokumenty OcÚ

 
Kategórie dokumentov:  
 
Voľby do samospravnych krajov 2017
Vahlasenie Volieb HK obce Stebník
Vahlasenie VŹBEROVEHO KONANIA riaditeľky MŠ Stebník
Záverečný účet , výročná sprava obce za rok 2016
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Návrh rozpočtu a VZN 11/2015 na rok 2016
VZN o nakladaní s odpadmi
KST TJ Magura Stebník
Liturgický program
Voľby do NR SR 2016
Program rozvoja obce r. 2015 - 2022
Voľby do samosprávy obce 2014
Schvalený návrh UPO Stebník
Hasiči
Verejné obstarávnie
Urbár, pozemkové spoločenstvo Stebník
Faktúry Školská jedáleň
Oznamy
Harmonogram vývozu separovaného odpadu
Faktúry OÚ
Formuláre
Objednávky
Zmluvy

 
Faktúry Školská jedáleň :  
 
2017
Faktúry 2016
FA 2015
FA 2014
Faktúry 2013
Faktúry 9 - 12 /2012
FA 1- 8 /2012